พลเอกประยุทธ์ปล่อยทาส

พลเอกประยุทธ์ปล่อยทาส

ฉลามเขียว :

 http://bangkok-today.com/web/%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%...

พลเอกประยุทธ์ปล่อยทาส

pa97wx8ekTIjht9Dd8u-o

1.อยากถูกผีหลอก

2.อยากถูกคนหลอก

กระผม  นายฉลามเขียว  นักข่าวแก่ เคยเขียน 2 ข้อข้างต้นไว้ในพื้นที่ของ  bangkoktoday.com  เมื่อคราวเขียนขอให้   ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ช่วยเหลือ  จากการที่ผมได้ขอให้บริษัทประกันภัย  ที่ขายประกันอุบัติเหตุให้ผม ยกเลิก 2 กรมธรรม์ หลังจากที่ผมเพิ่งรู้ตัวว่าพลาดไปแล้ว  แต่พนักงานบริษัทตอบมาว่า  ยกเลิกไม่ได้ เพราะได้ตัดบัญชีผมจากบัตรเครดิตไปแล้ว ผมก็เขียนขอให้ท่านช่วย  และไม่นานบริษัทก็ยกเลิกให้ผมเป็นที่เรียบร้อย

ตอนนั้นผมเขียนเสนอไว้หลายอย่าง  อยากให้ท่านดอกเตอร์สุทธิพล ช่วยเหลือคนไทยให้รอดพ้นจากการถูกโทรศัพท์เข้ามือถือของพวกขายประกันภัยทางโทรศัพท์  ด้วยการไปเอาบัญชีรายชื่อผู้ใช้โทรมือถือ  ที่มีผู้ขโมยไปขายกลับคืนมา

ประเด็นนี้ผมรู้จากพนักงานขายประกันภัยทางโทรศัพท์คนหนึ่ง  ผมถามว่าทำยังไงจะไม่ให้มีใครโทรมาอีก  ก็แนะนำมาว่า  ถ้ามีคนโทรมาอีกก็ขอให้บอกว่า ช่วยลบเบอร์มือถือของผมออกจากระบบด้วย  ก็ทำให้ผมรู้ว่า  ในกระบวนการขายประกันภัยทางโทรศัพท์เขามีระบบเบอร์โทรของเหยื่อ  แล้วหลังจากที่ผมขอความกรุณาไป  ก็ยังไม่มีโทรเข้ามาอีก

ไม่รู้ว่าระบบบัญชีเบอร์โทรมือถือเหยื่อที่จะถูกจิกกัดถูกทำลายล้างไปแล้วหรือไม่

ฉลามเขียว  เป็นคนขี้ฟ้องครับ

คราวนั้นผมเขียนฟ้องท่าน   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ของผมด้วย ให้ท่านช่วย  ท่านก็ช่วยจริงๆ  เล่นเอาผมขนลุกเลยครับ

พลเอกประยุทธ์ได้สั่งปล่อยทาสแล้ว

พลเอกประยุทธ์สั่งปล่อยทาสอย่างไร  อยู่ในคำแถลงข่าวของท่านดอกเตอร์สุทธิพลครับ  อ่านต่อไปแล้วจะเจอว่าอยู่ตรงไหน  ผมใส่สีแดงท่อนนี้เอาไว้

พลเอกประยุทธ์สั่งปล่อยทาสที่ถูกพวกขายประกัยภัยทางโทรศัพท์แล้ว ผมสุดตื่นเต้น  ก็รีบนำมาเขียนบอกกล่าวแก่คนไทยทั้งปวงในวันนี้

ย้อนกลับไป 2 ข้อแรกท่อนต้นนิดนึงนะครับ  โดนผีหลอกผมยังไม่เคย  และยังอยากโดนผีหลอกอยู่  จะถ่ายรูปมาลงในเว็บไซต์

อยากโดนคนหลอก เพราะผมเคยผยองที่ตัวเองเป็นนักข่าว   เคยทำข่าว  เคยรับรู้การโกงสารพัดรูปแบบ ก็ชัวร์ว่าตัวฉันไม่หลงกลมิจฉาชีพแน่นอน  ก็โม้เอาไว้กับคนข้างเคียง  ก็เจอเต็มๆในขายประกัยภัยทางโทรศัพท์  ซึ่งพนักงานผู้ขายก็ไม่ได้หลอกต้มผมหรอกนะครับ  เพียงแค่  ผมโง่เอง  ไม่ฟังให้ละเอียด

ในการปล่อยทาสของพลเอกประยุทธ์คราวนี้  นำมาซึ่งกฎเกณฑ์ให้พวกขายประกันภัยทางโทรศัพท์บอกประชาชนผู้ถูกเสนอขายอย่างละเอียดซะก่อน  และยกเลิกได้ทันทีตามที่ต้องการ

รายละเอียดข่าว พลเอกประยุทธ์สั่งปล่อยทาสมีดังนี้ครับ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2561 ว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ยกร่าง

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561

และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2561

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยผ่านความเห็นชอบของบอร์ด คปภ. แล้ว

ในการประชุม คปภ. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอประธาน คปภ. เพื่อลงนามประกาศใช้บังคับต่อไป โดยจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ทั้งนี้ การปรับปรุงประกาศฯ สำนักงาน คปภ. ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง และได้นำข้อสังเกตและข้อแนะนำ มาปรับปรุงร่างประกาศฯจนมีความครบถ้วนสมบูรณ์

สาระสำคัญของประกาศฯ ฉบับนี้ ครอบคลุมทุกช่องทางการขายตั้งแต่ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ เทเลเซลล์ และไปรษณีย์

ส่วนช่องทางออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์จะยึดตามประกาศเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

และสำนักงาน คปภ. จะประกาศให้มีช่องทางอื่นๆ เพื่อให้กฎหมายครอบคลุมช่องทางที่จะเกิดขึ้นใหม่ ในอนาคตอีกด้วย

โดยการปรับปรุงประกาศฯ ได้มุ่งเน้นการยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย เสริมสร้างวินัยในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีระบบในการควบคุมคุณภาพการขาย มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยและประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย อาทิ

การออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการตลาดที่มีคุณภาพ มีความโปร่งใส เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัยด้วย

นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ยังมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ICP 18 คนกลางประกันภัย (Intermediaries) คือ มีธรรมาภิบาลที่เหมาะสม มีการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยที่เหมาะสม และคนกลางประกันภัยต้องมีระดับความรู้และประสบการณ์รวมถึงคุณธรรมและประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ICP 19 พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ (Conduct of Business)

โดยกำหนดให้บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กรและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และได้มีการปรับปรุงมาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการกำหนดมาตรการลงโทษตามลำดับชั้นของความผิด อันเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการประเมินภาคการเงินด้านการประกันภัย (FSAP) ที่จะมีขึ้นในปลายปี 2561 นี้

ในด้านการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยทุกช่องทาง สำนักงาน คปภ.ได้เพิ่มมาตรการเพื่อเฝ้าระวังมากขึ้น

โดยกำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยรายชื่อข้อมูลผู้เสนอขายให้ประชาชนได้รับทราบ สามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ของบริษัท เป็นช่องทางเพิ่มขึ้นจากเดิมที่สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. เท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันการหลอกลวงจากผู้เสนอขายที่ไม่ได้รับใบอนุญาต

นอกจากนั้น ยังกำหนดให้บริษัทต้องมีการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อกำกับดูแลการเสนอขายทุก ๆ ช่องทางการเสนอขายให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และให้บริษัทยุติการให้ความยินยอมเสนอขายโดยเร็วทันที หากปรากฏว่ากรณีผู้เสนอขายไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์

สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแล เพื่อไม่ให้มีการรบกวนประชาชนผู้บริโภค รวมไปถึงการบังคับขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยพ่วงกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ นั้น

จากมาตรการเดิมที่มีการกำกับดูแลในเรื่องนี้ไว้แล้ว เช่น การกำหนดให้แบบกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

การเสนอขายให้กระทําได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.30 – 19.00 น.

ห้ามเสนอขายกับผู้บริโภคที่ปฏิเสธการรับการเสนอขาย หรือเป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ

ประกาศฉบับใหม่ยังเน้นให้บริษัทต้องวางมาตรการในการดูแลรักษาด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การได้มาซึ่งข้อมูลต้องถูกต้องตามกฎหมาย

รวมถึงบริษัทต้องมีการเปิดเผยที่มาของข้อมูลให้ลูกค้าทราบด้วย

นอกจากนั้นในกระบวนการเสนอขาย ก่อนการเสนอขายจะต้องมีการขออนุญาตบันทึกเสียงสนทนา หากได้รับการปฏิเสธจะต้องยุติการเสนอขายทันที ซึ่งประกาศฉบับเดิมไม่ได้ระบุให้ชัดเจนในเรื่องนี้

อีกทั้งผู้เสนอขายต้องแจ้งลูกค้าทราบถึงสิทธิต่างๆของกรมธรรม์ประกันภัยให้ชัดเจน เช่น สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (free look period)

และแจ้งสิทธิของลูกค้าที่สามารถดำเนินการต่าง ๆ ภายหลังการขาย เพื่อสร้างความเป็นธรรม

และบริษัทต้องกำกับให้ผู้เสนอขายให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยกำหนดให้บทสนทนาในการขายต้องผ่านความเห็นชอบจากบริษัทประกันภัย   ผู้เป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้บริษัทจะต้องร่วมรับผิดชอบในการเสนอขายด้วย

ในส่วนของการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ของธนาคารนั้น มีการกำหนดเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทย และ กลต. ที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้กติกาที่หน่วยงานทั้งสองกำหนด

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค นอกจากธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตามกติกาของ คปภ. เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางโทรศัพท์แล้ว ยังจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติม

โดย กำหนดให้ผู้เสนอขายต้องเป็นพนักงานธนาคารที่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย

กรมธรรม์ที่เสนอขายได้ต้องเป็นกรมธรรม์ที่ได้อนุญาตสำหรับธนาคารขายผ่านโทรศัพท์เท่านั้น

ซึ่งจะขออนุญาตจากนายทะเบียน และจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบง่ายๆที่ไม่ซับซ้อน ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย

โดยธนาคารไม่สามารถนำกรมธรรม์ทั่วไปมาเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ได้

และธนาคารพาณิชย์ยังจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้กับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทุกช่องทาง รวมทั้ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางธนาคาร ซึ่งบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะอีกด้วย

รวมทั้งประกาศเสนอขายฉบับใหม่   ยังไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขายนอกสถานที่ได้

เนื่องจากความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อดีข้อเสียเพื่อให้ได้ข้อยุติและเกิดความรอบคอบ นอกจากนี้

ประกาศใหม่ยังคงหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นการป้องกันผู้บริโภคจากการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ โดยให้มีการชำระเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น

ในเรื่องของการป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเสนอขาย สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดให้บริษัทต้องขอคำยืนยันจากลูกค้า (confirmation call) ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยพบว่าไม่ตรงกับความต้องการ หรือไม่ตรงกับการเสนอขาย ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยได้รับคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เหตุผลการปรับปรุงประกาศนี้ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงหรือซ่อนเร้น แต่เป็นเรื่องที่สำนักงาน คปภ. ปรับปรุงประกาศเดิมที่ใช้มานานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีขึ้น คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การปรับปรุงประกาศ นอกจากต้องการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ยังต้องการให้การกำกับดูแลดำเนินการของบริษัทประกันภัย ตัวแทน-นายหน้าประกันภัยให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องการเสนอขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์

อ่านแล้วขนลุกเลยครับ

เพิ่มความรักความศรัทธาที่มีต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  อีกหลายกิโลกรัม

พลเอกประยุทธ์ ได้สั่งปล่อยทาสผู้ตกเป็นเหยื่อขายประกันภัยทางโทรศัพท์แล้ว  ก็คงช่วยได้ในระดับหนึ่ง

ผมขอเสนอท่านดอกเตอร์สุทธิพล ทำอีกประการหนึ่งครับ

ประชาชนไทยคนใดไม่อยากให้พวกขายประกันโทรเข้ามารบกวน  ก็ให้แจ้งเบอร์ไปที่ คปภ. นำเข้าโปรแกรมล็อก  ไม่ให้พวกขายประกันโทรเข้ามือถือได้อีก

การยังเปิดให้โทรได้ในเวลาตั้งแต่แปดโมงครึ่งยันทุ่มตรง วันจันทร์ถึงเสาร์  ถือว่าให้เวลาคนพวกนี้มากเกินไป

จึงควรให้ประชาชนเลือก  คนที่ไม่ต้องการรับโทรเลยก็ให้ คปภ.บล็อกให้ซะ

โดยให้ผู้ขายประกันทางโทรศัพท์มาแจ้งที่ คปภ.จะใช้เบอร์ใด โทรหาลูกค้า

แล้วไปดูเบอร์ของประชาชนที่สมัครไม่รับ  ก็บล็อกไม่ให้เบอร์เหล่านี้โทรหากันได้

94798

ฉลามเขียว

14 มิถุนายน 2561

bangkoktoday.com

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

4 ความคิดเห็น

 
payai97

เมื่อก่อนเจอบ่อย..เจอแทบทุกวัน

.....

มีอยู่วันหนึ่ง..กำลังนั่งบนโถส้วม                     

แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น..รีบลุกขึ้นไปหยิบมือถือ

.....

พอรู้ว่า..เป็นพวกเสนอขายประกันภัยรถยนต์

เท่านั้นแหละ..แม่ด่าเช็ดชนิดที่ใบ้รับประทานไปเลย

.....

อยากรู้ไหมว่าด่าว่ายังไง..เราสวนไปว่า

คุณรู้ไหมที่คุณโทรเข้ามา..ฉันกำลังทำอะไร

ฉันกำลังนั่งขี้แล้วจะอาบน้ำต่อ..ทีหลังไม่ต้องโทรมาอีกนะ

โทรมาเรื่อยเปื่อยไม่มีความเกรงใจ..ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ไม่มีอีกเลย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
markpakma

กลายเป็นความผิดของคนมีโทรศัพท์ไป... 

คนขายประกันมันทำประกันให้ผู้รับกรรมง่ายเกินไป

อยู่ๆก็หักบัญชีไปได้ง่ายๆโดยใช้สัญญาเดิมที่ไม่ต้องถามว่าจะต่อประกันหรือไม่

เหมือนการไปติดต่อธนาคารที่จะทำบัตรเอทีเอ็มยังต้องมีพ่วงประกันชีวิต

พ่องดิ..กูทำบัตรเอทีเอ็มแล้วกูตายไปมึงต้องมาห่วงอะไรกู

กูไม่ได้เอาเงินมึงออกมาใช้ กูเอาเงินกูเองที่ฝากไว้มาใช้ ทำไมต้องกลัวกูจะตายหนีหนี้

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Shabby

ถ้าใครขาดทักษะในการด่า ไม่เก่งเหมือนคุณป้าใหญ่

น่าจะลองอัดเสียงคืนวันศุกร์ไว้ เสียงที่เหมือนควายบ่นน่ะค่ะ

ถ้าประกันโทรมา ก็เปิดให้ฟังเลย

คงจะช่วยได้นะคะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ่ตูบ

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0